سربازان اردوی ملی مقامات محلی در ولایت فراه در غرب افغانستان می گویند در جریان درگیری افراد وابسته به گروه طالبان و نیروهای اردوی ملی چهار طالب کشته و پنج طالب دیگر زخمی شدند.

روح الامین والى فراه می گوید : این درگیری صبح روز جمعه در ولسوالی پشت رود این ولایت زمانی به وقوع پیوست که طالبان مسلح بالای کاروان نیروهای اردوی ملی حمله نمودند.

وی افزود : در جمع کشته شده گان یک قوماندان برجسته گروه طالبان نیز شامل می باشد.

بنا به اظهارات وی در این درگیری به نیروهای اردوی ملی و افراد ملکی هیچ آسیبی نرسیده و یک مقدار جنگ افزار و مهمات بدست نیروهای دولتی افتاده است.  

سربازان اردوی ملی در ولایت فراه در عین حال قارى یوسف احمدى سخنگوى طالبان مدعى است که افراد آن گروه  در ولسوالى پُشت رود با نیروهاى خارجى درگیر شده  و طى آن دو تانک نفر بر  آنها را تخریب و ٩ سرنشین آنرا کشته اند.

وی می گوید: در این درگیری به افراد طالبان هیچ آسیبی نرسیده است. شگوفه هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb