یکتن از بزرگان محلى  در ولسوالى بالا مرغاب ولایت بادغیس توسط طالبان مسلح  کشته شد.

عبدالغنى صابری معاون والى بادغیس میگوید : ملا عبدالوهاب یکتن از بزرگان منطقۀ پنیرک ولسوالى بالا مرغاب  شام  گذشته  زمانی که به سوی قلعه نو مرکز آن ولایت در حال آمدن بود مورد حمله طالبان قرار گرفت.

وی افزود این بزرگ قومی در منطقۀ منگان بالا مرغاب توسط دو تن از سرگروپهاى طالبان بنامهاى  ملا موسى  و ملا عبدالله سور از موتر سایکل پایین و بعداً به قتل رسیده است.

بنا به اظهارات وی : ملا موسى را برادر ملا خان گل که قبلاً در جنگ با نیروهاى دولتى کشته شد،خواند و علاوه کرد که  جسد ملا عبدالوهاب امروز دریافت شد و پس از انتقال به ولسوالى بالا مرغاب دفن گردید.

 وى میگوید که ملا عبدالوهاب به اتهام همکارى با دولت کشته شده، در حالى که نامبرده در دولت وظیفۀ رسمى نداشت و به حیث یکتن از بزرگان محلى نقش ایفاء مى نمود.

یک منبع پولیس بادغیس میگوید که در این قتل ملا عبدالمنان مشهور به دیوانه نیز دخیل است.

 تا حال طالبان مسوولیت قتل وى را نپذیرفته اند،اما ماه گذشته  مسوولیت اختطاف   ۴  پولیس سرحدى  را در منطقۀ منگان پذیرفته بودند.

امیر شاه نایب زاده قوماندان کندک پولیس سرحدى بادغیس  گفته بود که پولیس ها توسط ملا عبدالمنان مشهور به دیوانه یکتن از سرگروپهاى طالبان ربوده شده اند.

 همچنان درخزان گذشته یک انجنیر ربوده شدۀ وزارت فواید عامه بنام محمد حسین    در ولسوالى غورماچ   بادغیس که اکنون مربوط ولایت فاریاب شده، توسط طالبان کشته شد و دو انجنیر رها گردید. میترا حسینی هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb