مقامات  امنیتی در ولایت هرات می گویند با کشف یک مقدار مواد انفجاریه و بمب دستی از یک انفجار در منطقه چوک شهر نو هرات جلوگیری کرده اند.

سمونوال نورخان نیکزاد سخنگوی پولیس هرات می گوید: این بمب دستی در نزدیک هوتل نگین آسیا در زیر یک عراده تراکتور زراعتی جای سازی شده بود.

وی افزود: به اتهام این قضیه یکتن بازداشت شده و تحقیقات از وی آغاز شده است.

بنا به اظهارات وی در صورتیکه این ماین انفجار می کرد احتمال وارد شدن تلفات زیاد می رفت.

مقامات محلی در هرات می گویند این ماین توسط مخالفین دولت افغانستان در آن منطقه جای سازی شده بوده و هدف آنها بر هم زدن امنیت و ضربه زدن به مردم ملکی می باشد.

طی یک ماه گذشته این چهارمین بار است که نیروهای امنیتی در هرات موفق به کشف مواد انفجاری و ماین های کار گذاری شده از نقاط مختلف ولایت هرات می شوند.

تاکنون هیچ گروه ای مسوولیت این بمب گذاری را به دوش نگرفته است. شگوفه هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb