مسئولین محلی فراه میگویند به منظور از بردن بخشی ازمنابع مالی مخالفین مسلح دولت ،اولین مرحله تخریب زمین های زیرکشت کوکنار را از ولسوالی بالا بلوک این ولایت آغاز کرده اند.

محمد یونس  رسولی معاون والی فراه، میگوید: طی دو روز گذشته، نزدیک به صد جریب کشت کوکنار را درقریه جات مختلف ولسوالی بالا بلوک تخریب نموده اند.

وی اراضی تخریب شده کوکنار را درقریه جات شیوان، دهزک ، کنسک ودشت زن طلاق ولسوالی بالا بلوک عنوان نمود وگفت دربیشتر موقع مردم ،کاروان های امدادی ونیروهای امنیتی از این مناطق مورد حمله قرارمیگرفتند .

معاون والی فراه گفت که  دولت تصمیم گرفته است، تمام اراضی زیر کشت کوکنار  را که وی آن را باعث تباهی جامعه ومنبع فعالیت های تخریبی خواند، تخریب نماید .

بنابرمعلومات معاون والی فراه ، میزان کشت کوکنار درنقاط مختلف این ولایت، طی سالجاری به دلیل ازدیاد تبلیغات عامه ،کاهش قابل ملاحظه ای یافته است.

اما با وصف این ، وی اظهار داشت که براساس برآورد های انجام شده، حدود بیست هزار جریب زمین زیر کشت کوکنار ،عمدتا درولسوالی های بالابلوک، بکوا، دل آرام وخاک سفید این ولایت وجود دارد.

رسولی گفت دولت تصمیم دارد تا حد امکان، کشت کوکنار را دراین ولایت کاهش و دراین راستا با جدیت عمل کند .

درعین حال به گفته سمونوال جمعه خان آمر مرکز هماهنگی پولیس فراه ، نیروهای امنیتی متشکل ازپولیس ،اردو و امنیت ملی در جریان برنامه تخریب امنیت ساحات را تامین خواهند کرد.

جمعه خان گفت تیم های مختلف با حمایت نیروهای امنیتی به سوی دیگر ساحات که وجود کوکنار درآنجا تثبیت شده است، اعزام خواهند شد.

اما حاجی انور، ازبزرگان قریه کنسک با ابراز مخالفت با تخریب کشت کوکنار گفت :” مردم درمجموع رضایت ندارد که کشت شان تخریب شود و اگر دولت دراین کار جدی است باید درعوض به مردم کمک نماید.”

وی گفت درقریه کنسک کشت مواد مخدر درحد زیاد نیست و مدعی شد که یکتعداد مردم از روی ناچاری و فقر، اقدام به کشت مواد مخدر نموده اند.

حاجی انور درادامه اظهار داشت درصورتیکه دولت زراعت را انکشاف دهد وکمک های زراعتی را به مردم برساند ؛همچنین پروژ ه های بازسازی را شروع نماید،کسی حاضر به کشت کوکنار نخواهد بود.

اما محمد یونس رسولی معاون والی فراه با اینکه پذیرفت کمک موثر زراعتی به مردم دراین ولایت نشده است، اما گفت کشت هرگونه مواد مخدر برخلاف اسلام و سبب بربادی خانواده های زیادی میگردد وباید بدون قید وشرط تخریب گردد. برگرفته از سایت پژواک

https://www.facebook.com/heratpaperfb