در پی شکایات پی در پی مسافرین و راننده گان مسیر بزرگ راه هرات – قندهار سرانجام مسافرین به مقابله با دزدان مسلح پرداختند.

براساس گزارشات چند نفر از مسافرین یک دزد مسلح را دستگیر نمودند و دو میل سلاح نیز بدست آوردند.

جنرال فضل احمد سیار فرمانده  قول اردوى ٢٠٧ ظفر گفت است : دزدان مسلح  در ولسوالی شیندند هرات به قصد سرقت اموال و دارائی مسافرین بس حامل مسافرین را متوقف و اقدام به بازرسی مسافرین کرده بودند که با برخورد مسافرین مواجه شدند.

در این برخورد مسافرین موفق شدند یکی از دزدان مسلح را دستگیر کنند اما دزد دومی موفق به فرار شده است.

آقای سیار گفت: مسافرین دزد دستگیر شده را به پاسگاه امنیتی اردوی ملی در شهرستان شیندند تحویل دادند.

پیش از گرفتاری این دزد مسلح حدود یک ماه پیش پولیس موفق شده بود ۵ دزد مسلح را در مسیر شهرستانهای ادرسکن و فرسی با همکاری مردم محل دستگیر کند.

با این حال در جریان سال یک دزد مسلح و یک پولیس بر اثر درگیری ها کشته شده اند.

چندی پیش نیز درگیری مشابهی بین مسافرین و دزدان در ولایت فراه نیز رخ داده بود.

در آن درگیری مسافرین دو نفر از دزدان مسلح را که قصد بازرسی زنان را در روستای تیرکمند شهرستان گلستان داشتند را به قتل رساندند.

این رویداد در حالی به وقوع می پیودند که بارها مسافرین و راننده گان مسیر بزرگ راه هرات قندهار از موجودیت دزدان مسلح در مسیر این بزرگراه شکایت کرده اند.

اما با آنهم دولت تا کنون نتوانسته است مسیر این بزرگ راه را از وجود دزدان مسلح پاک سازی نماید.

با این وجود برخی از مسافرین میگویند: در مواردی وسایل نقلیه مسافربری در این مسیر از سوی پولیس توقف داده میشوند و از راننده گان پول اخذ میکنند.  ارسلان

https://www.facebook.com/heratpaperfb