ده ها تن از ناراضیان مسلح دولت ساکن  در زیرکوه ولسوالی شیندند ولایت هرات  آمادگی خود را به خاطر پیوستن به برنامه تحکیم صلح ملی در حوزه غرب اعلام نمودند.

در همایشی که بدین منظور از سوی ریاست تحکیم صلح زون غرب در هرات راه اندازی شده بود نارضایان مسلح خواهان جلوگیری از عملیات های نظامی خود سر از سوی نیروهای خارجی که منجر به کشته شدن افراد ملکی می گردد ، شدند.

در این همایش سخنرانان با حمایت از فیصله اخیر استره محکمه کشور مبنی برادامه کار رئیس جمهور تا موعد انتخابات فیصله نمودند تا بخاطر تحکیم وحدت و صلح در جامعه کمیسیونی متشکل از تمام اقوام پنج بلوک ولسوالی شیندند تشکیل و مشکلات ناراضیان دولت را مورد بررسی قرار دهند.

محمد شریف مجددی رئیس کمیسیون مستقل ملی تحکیم صلح زون غرب گفت: بیش از هشت هزار تن از ناراضیان دولت به برنامه تحکیم صلح در زون غرب طی چند ساله گذشته  پیوسته اند .

وی همچنان با ارائه  دست آوردهای آن کمیسیون بر ایجاد اتحاد و همبستگی بین تمام ساکنین افغانستان تاکید کرد .

در این همایش تعدادی از بزرگان اقوام مختلف ساکن ولایت هرات  و ولسوالی شیندند ومشاورین کمیسیون صلح نیزصحبت نمودند

مجددی افزود : از طریق کمیسیون ملی تحکیم صلح ۸۰۰تن از زندانیان مقیم زندان گوانتانامو وبگرامی از حبس رها شده اند.

مسوولین کمیسیون تحکیم صلح ملی در حوزه غرب افغانستان در حالی از آمادگی برخی ناراضیان دولت برای پیوستن به دولت خبر می دهند که در این اواخر تحرکات مخالفین دولت در ولایت هرات افزایش یافته و این موضوع سبب نگرانی باشنده گان این ولایت گردیده است. شگوفه هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb