کارساختمانی تاسیسات جدیدلوای دوم قول اردوی۲۰۷  ظفردرولایت فراه تکمیل وبه بهره برداری میرسد.

مقامات در این فرمانده ای می گویند : با تکمیل کارساختمانی این تاسیسات واستقرارنیروهای تازه نفس اردوی ملی پیش بینی میشود تغییرات قابل ملاحظه دروضعیت امنیتی ولایت فراه رونماگردد.

جلندر شاه بهنام قوماندان قول اردوی ۲۰۷ ظفر در غرب کشور می گوید: تاسیسات جدید کندک دوم قول اردوی در ولایت فراه با همکاری ایالات متحده امریکا ساخته خواهد شد.  

وی افزود: تاکنون نود پنج درصد کار ساختمانی این  تاسیسات  تکمیل گردیده ودرآینده نزدیک به بهره برداری خواهدرسید.

بنا به اظهارات وی : با استقرار افسران وسربازان جدید  اردوی ملی در این تاسیسات ، در وضعیت امنیتی فراه بهبودی حاصل خواهد شد.

مقامات قول اردوی دوصد و هفت ظفر می گویند هم اکنون حدود یک هزار سرباز اردوی ملی جهت تامین امنیت در ولایت فراه مستقر می باشند. میترا حسینی هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb