مقامات امنیتی در ولایت هرات می گویند : در جریان چند عملیات جداگانه ۵ تن را به اتهام جرایم جنایی از سطح شهر هرات بازداشت کرده اند.

سمونوال عبدالروف احمدی سخنگوی زون ساحوی پولیس در غرب افغانستان می گوید: این افراد از سوی ارگان های امنیتی هرات به اتهام انجام اعمال نامشروع، سرقت و تهدید تلفونی از نقاط مختلف این ولایت طی بیست و چهار ساعت گذشته بازداشت شدند.

وی افزود: از نزد این افراد برخی وسایل که با آنها دست به سرقت می زدند بدست آمده است.

مقامات محلی در ولایت هرات می گویند از اوایل سال جدید خورشیدی که بیست و یک روز از آن می گذرد تاکنون ۲۸ تن به اتهامات مختلف بازداشت و پس از تحقیقات ابتدایی به ارگان های مربوطه سپرده شده اند.   شگوف هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb