مقامات محلی در ولایت هرات از افزایش مبتلایان به بیماری چرمک در میان مردم  و مواشی در ولسوالی ګلران این ولایت اظهار نګرانی می کنند.

سید حسین انوری والی این ولایت  در جلسه کمیته حالات اضطرار هرات از موسسات بین المللی و دولت افغانستان خواست تا هر چی زودتر جهت کنترول و از بین بردن این بیماری کشنده در ولسوالی گلران هرات اقدام کنند.

والی هرات هشدار می دهد  در صورتیکه در جهت کنترول این بیماری اقدامات عاجل صورت نگیرد در آینده نزدیک فاجعه بشری در ولسوالی گلران این ولایت به وقوع خواهد پیوست.  

در عین حال غلام فاروق مجروع ولسوال گلران این ولایت می گوید از دو هفته بدین سو ۲۲ تن دیگر از باشنده گان آن ولسوالی به شمول زنان و اطفال مبتلا بیماری چرمک شدند و هزاران راس مواشی نیز پس از مبتلا شدن به این بیماری  تلف شده است. 

بنا به اظهارات وی به دلیل خشک سالی در جریان سال جاری اکثر باشنده گان آن ولسوالی در وضعیت بسیار بد اقتصادی به سر می برند.

 در عین حال مسوول مطبوعاتی مقام ولایت هرات می گوید موسسه دبلیو اف پی قبول کرده است که چند تن مواد غذایی شامل گندم را برای باشنده گان ولسوالی گلران این ولایت توزیع کند.

گفته می شود طی یک سال جاری ۴۴ تن به شمول زنان و اطفال پس از مصاب شدن به بیماری چرمک در ولسوالی ګلرا جان باختند و هم اکنون ۲۶۵ تن دیگر مبتلا به این بیماری کشنده هستند. ث هرات 

 

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb