پائو لو سرا Paolo SERA مقامات دولت ایتالیا می گویند: قرار است ۲۴۰ سرباز این نیرو ها در چوکات آیساف جهت تامین امنیت در جریان انتخابات ریاست جمهوری به افغانستان اعزام و کمک به آموزش نیروهای امنیتی افغان از سوی آنها افزایش یابد.

رناتو شیفانی Renato Schifani رئیس مجلس سنای ایتالیا که درمراسم  آغاز به کار قومندان جدید نیروهای آیساف به ولایت هرات در غرب افغانستان سفر کرده بود بار دیگر بر ادامه کمک از سوی دولتش به افغانستان تاکید کرد.

وی می گوید با اینکه در جریان چند سال گذشته ۱۲ سرباز ایتالیایی در جریان درگیری های رویارویی و کمین مخالفین مسلح دولت در افغانستان کشته و بیش از پنجاه سرباز دیگر زخمی شدند با آنهم ، سربازان ایتالیایی در این کشور برای رامی و صلح که از جمله ارزش های اساسی است تلاش و از آن دفاع می کنند.

وی تائید کرد که در این اواخر میزان فعالیت مخالفین دولت افغانستان در این جنرال مکرنن قوماندان عمومی نیروهای آیساف و رئیس مجلس سنایی ایتالیا « هرات» کشور افزایش یافته و این نشان می دهد که باید تلاش بیشتری برای ریشه کن کردن آنها صورت گیرد.

در این مراسم، قوماندانی نیروهای ١٢ ملیتی مستقر درحوزه غرب ازجنرال ایتالیایی پائو لو سرا Paolo SERA  به جنرال دیگر ایتالیایی Rosario Castellano   سپرده شد.

دوره ماموریت جنرال سرا بعد از گذشت شش ماه درحالی به اتمام رسید، که هنوز هم چالش های امنیتی به ویژه حضور گسترده مخالفین مسلح دولت دراطراف قرارگاه این نیروها درهرات وتشدید تحرکات مخالفین و دیگر ساحات فعالیت این نیروها هنوز هم به عنوان یک تهدید عمده باقی است. شگوفه هرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراسم تبدیلی قوماندانی نیروهای آیساف در هرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رناتو شیفانی Renato Schifani رئیس مجلس سنای ایتالیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سربازان ایتالیایی در هرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb