مقامات محلی در ولایت  فراه می گویند پنج تن از جمله یک سرباز پولیس را  به اتهام اختطاف و تجاوز بالای یک دختر ۱۶ ساله در آن ولایت ظهر روز پنج شنبه بازداشت کردند.

روح الامین والی این ولایت  به رسانه های خبری گفته است که  بررسی های اولیه نشان می دهد که سرباز مذکور که مربوط یکی از پوسته های امنیتی داخل شهر فراه می باشد بیست روز قبل دختر ۱۶ ساله را از ناحیه سوم اختطاف و جهت انجام اعمال غیر اخلاقی در خانه یکی از اقارب خود نگهداری می کرد.

وی افزود: پس از اینکه شام روز گذشته برادر و مامای دختر از مفقود شدن دختر ۱۶ ساله به آنها خبر دادند صبح روز پنج شنبه در یک عملیات کشفی از سوی نیروهای امنیتی آن ولایت دختر از یک خانه مسکونی در داخل شهر فراه از چنگ آدم ربایان رها گردید.

بنا به اظهارات وی به اتهام اختطاف و تجاوز این دختر ۱۶ ساله پنج تن از جمله یک سرباز پولیس بازداشت و جهت تحقیقات به مراجع قضایی سپرده شدند.

در عین حال یکتن از مسوولین امنیتی فراه می گوید بررسی های اولیه نشان می دهد دختر ۱۶ ساله و سرباز پولیس با هم دوست بودند و دختر به خواست خود با پسر از بیست روز بدین سو در ان خانه به سر می برده است.

با اینکه مقامات محلی ولایت فراه از بهبود اوضاع امنیتی خبر می دهند در عین حال عده زیادی از باشنده گان فراه از افزایش آدم ربایی در این ولایت اظهار نگرانی می کنند. ث هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb