تیم فوتبال اتفاق  بعد از شکست تیم پامیر  قهرمان مسابقات جام حذفی ولایت هرات شد.

مسوولین آمریت ورزشی این ولایت می گویند این رقابت ها که با اشتراک شانزده تیم دسته اول آغاز شده بود به مدت یک ماه ادامه داشت.

دوتیم فوتبال اتفاق وپامیرولایت هرات بعدازشکست حریفان شان  دراین مسابقات به فینال جام حذفی این رقابت ها  را ه یافتند.

این دوتیم سرشناس بعدازانود دقبقه تلاش به تساوی یک بریک رضایت داده اند وادامه این بازی حساس به ضربات پنالتی رقم خورد .

باشروع ضربات پنالتی تماشاگران حاضردرستدیوم ده هزاری نفری شهرهرات منتظرقهرمان این رقابت ها بودند که تیم اتفاق توانست بانتیجه ی پنج برچهارقهرمانی این دوره ازمسابقات را به نام خود ثبت کند.

تیم فوتبال پامیراین ولایت درسال گذشته درفینال این جام قرارداشت که درهمین نتیجه بازی را به استقلال واگذارکرد .

فینال این مسابقه درحالی برگزارشد که ستدیوم ورزشی این ولایت برخلاف سال های گذشته تماشاگران زیادی را باخودنداشت.

کارشناسان فوتبال دراین ولایت غربی افغانستان میگویند عدم توجه وبرنامه ریزی نادرست  مسئولین ورزشی این ولایت ازکیفیت این ورزش پرطرفدارکاسته است .

تیم منتخب فوتبال هرات یکی ازتیم های بزرگ درسطح افغانستان به حساب میاید اما درمسابقات انتخاباتی تیم ملی که چندماه قبل درمرکزبرگزارشد نتایج دورازانتظاررا کسب کرد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb