سه تن از افراد وابسته به گروه طالبان که قصد انجام حملات انتحاری و انفجاری را بالای کاروان های اردو و پولیس ملی در آن ولایت داشتند بازداشت شدند.

روح الامین والی فراه در غرب افغانستان می گوید: در میان افراد بازداشت شده قوماندان گروه طالبان به نام ملا عطاء نیز شامل می باشد که مسوولیت ساخت بمب های دستی در آن ولایت را به دوش داشت.

وی افزود: بر اساس گزارشات استخباراتی رسیده افراد بازداشت شده در اکثر نا امنی ها و انجام حملات انتحاری و انفجاری در ساحات مختلف ولایت فراه نقش اساسی داشتند.

وی میگوید: سه تن از افراد بازداشت شده از ساحات ولسوالی بالابلوک ولایت فراه در جریان یک عملیات نظامی دستگیر شدند.

در عین حال یکتن از طالبان محلی در ولایت فراه ، افراد دستگیر شده را باشنده گان ولسوالی بالا بلوک عنوان کرد و مدعی هست که آن افراد جز گروه طالبان محسوب نمی شوند.

 طی سال جاری خورشیدی این نخستین باری است که در ولایت فراه طالبان مسلح از سوی نیروهای دولتی بازداشت می شوند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb