درهمایش  روز دهقان برای شماری از کشاورزان مرکز وولسوالی های ولایت بادغیس مقداری لوازم کاری وبروشور های معلوماتی از جانب دفتر همکاری های توسعه بین المللی دولت اسپانیا ( آسید) توزیع گردید.

این همایش که با حضور مستقیم ریاست زراعت ومالدرای ولایت بادغیس برگزار شده بود هیئت رهبری ولایت وکشاورزان بادغیس اشتراک نموده بودند.

در این همایش غلام سخی پیشتاز هماهنگ کنند ه و مشاور ریاست زراعت ولایت بادغیس از جانب دفتر آسید ، فعالیت ها ودست آورد ها آن دفتر را در طی سال های گذشته تشریح  نمود.

وی افزود که در زمینه  های  تقویت ظرفیت کشاورزان ، توسعه باغداری ، جایگزین تخم مختلف بذری اصلاح شده ، اعمارذخایر آب و مالخانه ها برای دامداران ، ایجاد های  کورس های سواد آموزی و تکمیل پروژه رادیو ( ای ، او ، ام ) و سایر پروژه خورد و بزرگ دیگر از جمله کاری های بوده از سوی آسید در سال های ۲۰۰۷ و۲۰۰۸ انجام شده است .

آقا پیشتاز همچنان افزود : آسید در نظر دارد پروژه های را در استقامت توسعه جنگل پسته ، بهود وضعیت مالداران ، کشاورزان ، معارف ؛ صحت و زنان رو دست بگیر د .

پیشتاز اضافه می کند : ” برخی از این برنامه ها گام های ابتدای آن برداشته شده است و آرزو برده میشود با همکاری نزدیک مردم و مسوولان محلی بادغیس ادامه برنامه های مذکور نیز عملی گردد.

گل محمد عارفی سر پرست ریاست زراعت ومالداری ولایت بادغیس در صحبت از همکاری های دفتر آسید در ولایت بادغیس تمجید نموده و یادآوری نموده است که آن دفتر در سال های گذشته پرو گرام های بسیا ر مفید و ارزندی را برای باشندگان ولایت بادغیس انجام داده اند.

عارفی می گوید : با آغاز همکاری های مالی و تخنیکی نمایندگی همکاری های توسعه بین المللی دولت آسپانیا در ولایت بادغیس وضعیت زراعت در همه بخش ها  تغیرات وارد گردید ه است .

سرپرست ریاست زراعت ومالداری بادغیس از اینکه دفتر آسید روز دهقان  را با هماهنگی بسیار صمیمی ودوستانه برگزار مینمایند قدردانی نموده و مسولان آن تقاضا میکند در آیند ه نیز همکاری ها شان را سرعت بخشند.

گل محمد عارفی همچنان ازتمام کشاورزان در سطح ولایت  خواست که فرصت های را غنیمت شمرده  و از مساعدت های  مالی و تخنیکی دفتر آسید دولت اسپانیا غایت استفاده را ببرند.

در عین حال معاون ولایت بادغیس عبد الغنی صابری در  این همایش از فعالیت های و مساعدت مخلصانه مردم ودولت اسپانیا تشکری نمود.

صابری میگوید در بادغیس از سال ۲۰۰۶ به اینسوکه دفتر آسید فعالیت ها خویش را آغاز نموده  تغیرات چشمگیری رو نما گردیده که نمی توان از آن کتمان و چشم پوشی  کرد .

و ی ازمسوولان اداره زراعت ومالداری ولایت بادغیس و همچنان از کشاورزان و دامداران این ولایت خواست از تمام مساعدت های تخنیکی ونقدی دفتر آسید بصورت موثر استفاده نمایند.

معاون ولایت بادغیس می گوید با روی دست گرفتن برنامه های انکشافی  ان دفتردر سال های قبل زمینه اشتغال زای برای تعدادی از باشندگان مرکز و ولسوالی ها فراهم گردید.

این در حالیست که براساس گفته های مسوولان دفتر آسید قراراست  مبالغ بزرگ در زمینه ارتقا کشاورزان ،دامداران ،بهبود وضعیت کشاورزی ودامداری درسا ل  پیشرو به این ولایت هزینه شود.

قابل ذکر است در همایش روز دهقان سه  نمایشگاه برای  کشاورزان ،دامداران و زنان در محل تجلیل از این روز از طرف دفتر اسِید برگزار گردیده که برای بازدید کنندگان از سوی مختصصان این دفتر معلومات ارایه گردید.

مسوولان دفتر آسید می گویند :دفتر همکاری های بین المللی  اسپانیا درمناطق مختلف بادغیس ۲۳ کلنیک  حیوانی  را جهت عرضه خوبتر خدمات برای  دامداران ولایت بادغیس ایجاد نموده اند.  

همچنان در این همایش  برای خانم ها بازدید کننده نمایشگاه زنان ، از جانب ماموران  جندرآسیدرهنمائی گردیده  و مطالب معلوماتی را نیز در دسترس شان قرار دادند .

https://www.facebook.com/heratpaperfb