مسوولین ریاست آب رسانی ولایت هرات می گویند پس از اینکه یک جنراتور ۳۰۰ وات از سوی تیم بازسازی ولایتی پی آر تی آیساف مقیم این ولایت به این ریاست کمک گردید بعد از این خدمات آب رسانی به شهروندان هرات بیست و چهار ساعته خواهد بود.

انجنیر حبیب الله حوران رئیس آب رسانی می گوید: ولایت هرات یگانه ولایتی است که در افغانستان پس از این از خدمات آب صحی بیست و چهار ساعته بهرمنده خواهد بود.

وی افزود :با شروع فصل زمستان یکی از نیاز های اساسی باشنده گان هرات داشتن آب صحی از طریق نل ها می باشد.

وی علاوه کرد : این جنراتور برای چهار پمپ چاهای که آب را برای ساحات شهری و خارج شهر تهیه می کند استفاده خواهد شد.

تیم بازسازی ولایتی مقیم هرات (PRT) با نشر یک اعلامیه خبری گفته است که هزنیه جنراتور ۴۰ هزار یورو شده و  هم اکنون پروگرامی تحت نام “آب زندگیست” بخش آبرسانی  این ولایت را به منظور حل مشکلات ضروری آب آشامیدنی عمومی کمک و تقویت میکند.

در این خبرنامه آمده است که  طی چهارسال گذشته  تیم بازسازی پی آر تی مقیم هرات بیشتر از ۶۰۰ چاه آب آشامیدنی و بیش از ۶۰ کیلو کیلو متر پایپ  لاین اب را در شهر هرات ایجاد کرده است.  ث هرات

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb