همایشی تحت نام نقش آزادی بیان در راستای انکشاف و مصالحه از سوی دفتر ساحوی انجمن رسانه های آزاد آسیایی جنوبی «سفما» در شهر هرات برگزار گردید.

 در این همایش رئیس شورای ولایتی – معاون ریاست اطلاعات و فرهنگ – نماینده حقوق بشر وبیش از ۴۰ تن از خبرنگاران رسانه های محلی ملی و بین المللی در حوزه غرب افغانستان اشتراک داشتند.

شراف الدین استانکزی سکرتر دفتر ساحوی سفما در غرب کشور  می گوید تمویل کننده این همایش یک روزه موسسه فریدریش ایبرت که یک نهاد آلمانی است و در جهت ارتقای سطح نهادی های مدنی و رسانه ها فعالیت می کنند بود.

وی افزود : در این همایش همایون عزیزی رئیس شورای ولایتی به ارتباط نقش و مسئولیت اعضای شورای ولایتی و حکومت در راستای آزادی بیان و همکاری با رسانه های خبری  صحبت کرد.

بنا به اظهارات وی رئیس شورای ولایتی هرات با اشاره به مشکلات که طی دوسال گذشته گریبانگیر خبرنگاران در این حوزه شده خاطر نشان ساخت که این شورا در تلاش هست تا مانع توهین و لت کوب خبرنگاران از سوی ارگان های امنیتی شود.

همچنان رئیس شورای ولایتی هرات از خبرنگاران و رسانه های ازاد و دولتی خواست در صورتیکه از سوی هر ارگان مورد اهانت و توهین قرار میگرند آنها را به جریان بگذارند تا طبق قانون با ارگان مذکور برخور صورد گیرد.  

همچنان عبدالظاهر معینار معاون ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات نقش نهاد های خبرنگاری در حوزه غرب افغانستان بخصوص سفما را در ترویج فرهنگ ازادی بیان بسیار مفید دانست.

داکتر نادر مسوول موسسه فریدریش ایبرت  می گوید پیش از این چنین همایش های در ولایات قندهار – مزار شریف و ننگرهار با اشتراک خبرنگاران و برخی مقامات محلی آن ولایات برگزار شده بود.

بنا به اظهارات وی در چنین همایشی های مشکلات و خواسته های خبرنگاران و اصحاب رسانه های جمع آوری می شود و سپس از مقامات دولت مرکزی خواسته می شود تا در جهت رفع مشکلات و ایجاد سهولت ها برای خبرنگاران اقدامات عاجل و اساسی انجام دهند.

وی برگزاری همایش نقش آزادی بیان در راستای انکشاف و مصاله که در حوزه غرب برگزار شد مثبت ارزیابی کرد. 

آقای استانکزی می گوید در این همایش خبرنگاران از مقامات دولت مرکزی از طریق این موسسه خواستند تا کمیسیون بررسی از تخطی های رسانه ها را راه اندازی کنند.

وی ایجاد این کمیسیون را یکی از خواسته های اساسی خبرنگاران عنوان کرد.

وی می گوید طی شش ماه گذشته در چهارده مورد خبرنگاران رسانه های محلی – ملی و بین المللی از سوی افراد ناشناس و ارگان های دولتی بخصوصی امنیتی مورد توهین – لت کوب و اهانت قرار گرفته اند.

سکرتر ساحوی سفما در غرب افغانستان می گوید : با اینکه تمام این موارد را به مقامت محلی این ولایت گزارش کرده اند واز آنها خواسته شده تا پس از این با خبرنگاران برخورد قانونی انجام ندهد اما نه تنها این امر صورت نگرفته بلکه در آخرین مورد یکی از خبرنگاران روزنامه دولتی نیز از سوی سربازان پولیس مورد لت کوب و اهانت قرار گرفت.

وی ادامه این روند را نگران کننده خواند و از مقامات دولت مرکزی خواست تا در این زمینه اقدامات جدی و اساسی انجام دهند.

یک ماه قبل نیز از سوی دفتر ساحوی  انجمن رسانه های آزاد آسیایی جنوبی سفما در غرب افغانسان گفتمانی میان خبرنگاران به جهت بررسی مشکلات و پیدا کردن راه حل آن راه اندازی گردیده بود.  

در آن گفتمان بیش از ۶۰ از خبرنگاران محلی – ملی و بین المللی اشتراک داشتند.  ث هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb