مسوولین حفظ محیط زیست در ولایت هرات از قاچاق پرنده گان قیمتی به کشور های  ایران پاکستان و امارات متحده عربی اظهار نگرانی می کنند.

این مقامات می گویند نسل پرنده گان شکاری مانند عقاب و باز که قیمیتی ترین پرنده در افغانستان محسوب می شوند به دلیل شکار و قاچاق آنها به کشور های خارجی در حالت انتقراض می باشد.

به گفته انجنیر فضل احمد بارک رئیس حفظ محیط زیست ولایت هرات تلاش های برای جلوگیری از  قاچاق پرنده گان قیمتی به خارج از کشور در مناطق مرزی و داخل شهر ادامه دارد.

وی می گوید تاکنون در این ولایت محیطی تحت نام باغ وحش موجود نیست تا آنها بتوانند از حیوانات قیمتی نگهداری کنند .

وی علاوه کرد در جریان سال های گذشته بیشترین پرنده گان و حیوانات قیمتی ازسوی افراد غیر مسوول شکار و به خارج از کشور قاچاق شده است.

بنا به اظهارات وی نسل پرنده گان شکاری مانند باز و عقاب از ساحات این ولایت منقرض شده است و جدید مردم مینا و سارمینا را که یک پرنده قیمتی نیز می باشد به کشور های ایران ، پاکستان و امارات متحده عربی قاچاق می کنند.

وی افزود : طبق گزارشات رسیده در جریان هر ماه بیش از یک هزار مینا از  طریق بندر اسلام قلعه به کشور ایران از سوی افراد غیر مسوول قاچاق می گردد.  

رئیس حفظ محیط زیست در ولایت هرات می گویدآنها از مقامات پولیس سرحدی خواسته اند تا جلو قاچاق این حیوانات را بگیرند و عاملین ان را بازداشت کنند.

وی می گوید اتباع کشور های پاکستان و اعراب در قاچاق و خریداری پرنده گان در حوزه غرب افغانستان دست دارند که سال گذشته یک تعداد آنها شناسایی و بازداشت شدند.

عده زیادی  ازفروشنده گان پرنده  در هرات می گویند آنها پرنده گان  نایاب و قیمتی را که مردم از ساحات ولسوالی ها شکار می کنند،  خریداری و بعدا یا به اتباع خارجی به فروش می رسانند و یا اینکه جهت فروش به کشور های خارجی انتقال می دهند.  

عبدالله عظیمی می گوید طی سال جاری بیش از سه هزار پرنده مینا و سار مینا را به کشور ایران انتقال نموده و مفاد زیادی را از این طریق به دست آوده است.

وی می گوید در شهر هرات قیمت یک مینا و سار میان هشتاد افغانی است اما در کشور ایران قیمت ان پانزده هزار تومان معادل هفتصد و پنجا افغانی می باشد.

وی تائید می کند که سود بیشتر از این حیوانات به جیب اتباع خارجی می رود.

بنا به اظهارات وی بعضی از اتباع کشور ایران با انها هماهنگ هستند و این پرنده گان را در منطقه مرزی به انها تحویل می دهند.

یک منبع پولیس سرحدی در بندر اسلام قلعه هرات می گوید بعضی از افرادی که هم اکنون در پست های دولتی کار می کنند در قاچاق پرنده گان قیمتی به خارج از کشور دست دارند.

وی می افزاید طی سال جاری در سه مورد بیش از دوصد سیصد پرنده مینا را که توسط افراد پر نفوذ به کشور ایران قاچاق می شد گرفته اند اما پس از یک ساعت این پرنده گان دوباره به جانب کشور ایران انتقال داده شد.

مرغ مینا پرنده‌ای کوچک زیبا و دلنشین است که قابلیت بسیار خوبی برای تقلید صدا دارد.

پرنده مینا که قادر است کلمات را حفظ و تقلید کند سه هزار سال قبل در هند اهلی شد. ث هرات

 

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb