اجماع بزرگ ساکنین ولایت هرات به منظور بررسی وضعیت سیاسی کشور، مشکلات و خواسته های مردم هرات، با حضور علما، شخصیت ها و صد ها تن از باشنده گان این ولایت از سوی شورای ولایتی هرات راه اندازی گردید.

همایون عزیزی رئیس شورای ولایتی هرات می گوید :  در اجماع عمومی ساکنین هرات ، نماینده گان ۱۵ ولسوالی ،نهاد های مدنی و سایسی ، علما و صد ها تن از باشنده گان این ولایت اشتراک کردند. وی افزود در اخیر این اجماع عمومی یک قطعه نامه هشت ماده ای از سوی اشتراک کننده به تصویب رسید که در آن  مشکلات موجود به بررسی گرفته شده و خواسته های مردم  نیز مطرح شده است.  

وی می گوید  برگزاری این  جلسه به هیچ حرکتی سیاسی  ارتباط ندارد  و چون هر ساله شورای ولایتی چنین جلساتی را در این ولایت برگزار می کند امسال این جلسه را تحت نام اجماع ساکنین هرات ، مشکلات و خواسته های مردم برگزار کرده است.

با این حال عده ای از کارشناسان در هرات  برگزاری این اجماع عمومی را از سوی شورای ولایتی  این ولایت یک حرکت  تبلیغاتی به نفع حاکمیت موجود  عنوان می کنند.

محمد رفیق شهیر رئیس شورای متخصصان و یکتن از کارشناسان در هرات می گوید :هر چند در ظاهر در این جلسه عمومی معلوم نمی شود که در بحث انتخابات صحبت شود، ولی مقدماتی است برای این موضوع از طرف اشخاصی که می خواهند در آینده سیاسی کشور نقش داشته باشند ولی به شکل بسیار مرموز

وی افزود : با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی در افغانستان از هم اکنون جناع های سایسی  کمپاین های تبلیغاتی خود را در جهت کسب آراء آغاز کرده اند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb