قوماندان پولیس زون چهارم سرحدی در غرب افغانستان از کشور های همسایه خواست تا در مسایل داخلی این کشور مداخله نکنند.

مل پاسوال ملهم خان قوماندان پولیس سرحدى حوزۀ غرب کشور با اینکه از کشور خاصی نام نبرد در یک کنفرانس خبری در شهر هرات به خبرنگاران گفت چون افغانستان در حال حاضر به عنوان یک کشور ظعیف مطرح است کشور های همسایه کوشش می کنند که در تمام مسایل این کشور مداخل کنند.

وی مدعی شد قرار است در آینده نزدیک بر اساس یک پلان قبلا طرح ریزی شده در تمام مناطق سرحدی بین افغانستان و کشور های ایران و ترکمنستان پوسته های امنیتی بیشتری افراز گردد تا جلو ورود و خروج افراد غیر مسوول و قاچاق مواد مخدر و اسلحه گرفته شود.

وی افزود : نیمه های شب چهار شنبه  پس از یک درگیری دوساعته با قاچاقچیان در منطقه چاه آب ولسوالی غوریان  بیش از ۵۵۰ کیلو گرام مواد مخدر و چهار عراده موتر بدست پولیس افتاد.

می گوید قاچاقچیان قصد داشتن این محموله بزرگ مواد مخدر را به کشور ایران قاچاق نمایند. بنا به اظهارات وی قاچاقچیان با استفاده از تاریکی شب و نبود امکانت بیشتر موفق به فرار شدند.

مقامات پولیس سرحدی در حوزه غرب می گویند طی یک سال گذشته بیش از یکنیم تن مواد مخدر در جریان چندین عملیات و برخورد مسلحانه با قاچاقچیان در ولسوالی های سرحدی حوزه غرب به دست پولیس افتاده است.

  قوماندان پولیس سرحدى حوزۀ غرب میگوید که بدون مواد مخدرى که شب گذشته بدست آمد، در طول سال جارى بیش از یک تُن(١٠٠٠ کیلو) مواد مخدر در عملیات و برخوردهاى مسلحانه با قاچاقچیان در ولسوالى هاى سرحدى هرات بدست پولیس افتیده

پیش از مقامات قوماندانی پولیس سرحدی خواهان همکاری مرزبانان کشور ایران جهت مبارزه بهتر با قاچاق مواد مخدر در مناطق مرزی شده بودند.

طی سه سال گذشته چندین بار مسوولین قوماندانی زون سرحدی در غرب افغانستان از کشف سلاح و مهمات ساخت ایران  ساحات مرزی این کشور خبر دادند و در عین حال مقامات دولت ایران ارسال اسلحه و دخالت در امور داخلی افغانستان را به شدت رد کردند.

ث هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb