انتخابات برای گزینش اعضای شرکت کننده در جرگه مشورتی صلح در شهر هرات برگزار شد. نبود شفافیت، بی نظمی و چند بار رای دادن یک نفر از انتقاد های  است که بر این انتخابات گرفته می شود.

دستکم سه هزار نفر  در تالار مولانای  شهر هرات جمع شده‌اند تا با اشتراک در انتخابات، نمایندگان اقشار مختلف شهر هرات را به جرگه‌ی مشورتی صلح در کابل بفرستند. براساس طرزالعمل، قرار بود مردم نواحی مختلف شهر برای رای دهی اشتراک کنند اما اعضای شورای ولایتی می‌گویند که نامزدان انتخابات با بسیج کردن مهاجران شیدایی و مردم ولسوالی‌ها، قانون را دور زدند. شورای ولایتی می‌گوید که نتیجه‌ی انتخابات قابل قبول این نهاد تطبیق کننده‌ نیست.

انتخابات شهروندان هرات برای اشتراک در لویه جرگه مشورتی صلح طی دو روز به ترتیب در ولسوالی‌ها و سپس مرکز شهر برگزار شد. براساس طرزالعمل برگزاری انتخابات، ۲۳۰۰ نفر از اقشار مختلف شهر نشین، از میان ۷۳ نامزد، باید ۲۶ نفر را با رای وارد جرگه‌ی مشورتی صلح کنند. نامزدان هم هماهنگ با شورای ولایتی، در روز انتخابات، فساد را دیده‌اند.

دفتر والی هرات اما با قابل قبول خواندن انتخابات تاکید می‌کند که شورای ولایتی نقش اجرایی داشت و باید جلو فساد را می‌گرفت. به گفته‌ی مونسه حسن‌زاده، سرپرست ولایت هرات، بر اساس طرزالعمل، مقام ولایت نقش نظارتی داشت.

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb