بهره برداری جنسی از کودکان خیابانی و کارگر در هرات

شماری از کودکان کارگر که برای بدست آوردن چند افغانی از طلوع تا غروب آفتاب در خیابان‌های هرات پرسه می‌زنند، از سوی برخی از افراد سودجو مورد تعرض و سو استفاده جنسی قرار می‌گیرند، این کودکان می‌گویند: روزانه بارها به آنان از سوی افراد سوجود تعرض می‌شود.

شماری از این کودکان، سران حکومت مرکزی و محلی را متهم به کذب گویی می‌کنند، این کودکان که از سو استفاده جنسی افراد سود جو رنج می‌برند، علت روی آوردن به کار در خیابان‌ها را فقر و تنگ دستی عنوان می‌کنند.

در این میان کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات بر سود استفاده جنسی از کودکان کارگر و خیابانی مهر تایید می‌گذارد، به بارو عبدالقادر رحیمی رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر هرات، مسوولان در قسمت رسیدگی به وضعیت این کودکان کوتاهی می‌کنند.

اما شورای ولایتی و برخی از فعالین مدنی هرات معتقدند که، اداره محلی هرات و نهاد های ذیدخل سو استفاده جنسی از کودکان خیابانی را جدی نمی‌گیرند.

در این میان مسوولان محلی هرات می‌گویند: در صورت به دست آوردن مدرک، با عاملین سو استفاده جنسی از کودکان کارگر به گونه جدی برخورد خواهند کرد.

هرچند آمار دقیقی از کودکان کارگر و خیابانی در هرات وجود ندارد، اما آمارهای تخمینی نشان می‌دهد که دست‌کم بین هشت تا ده هزار کودک خیابانی در این ولایت زندگی می‌کنند که هر لحظه ممکن است مورد سو استفاده قرار گیرند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb