نگرانی‌ها از حضور کمرنگ بانوان در اداره‌های دولتی غور

شماری از فعالین مدنی و حقوق فعالان زن، حضور بانوان غور در دستگاه دولت را غیر قابل قبول و اندک می‌خوانند. به باور آنان وجود تبعیض جنسیتی و فساد اداری باعث شده تا بانوان این ولایت سهم اندکی در اداره‌های دولتی داشته باشند. آنان از دولت، خواستار تطبیق یکسان قانون و تلاش در راستای اشتراک فعال زنان به ویژه در عرصه استخدام هستند.

ناامنی و جو سنتی حاکم در غور از دیگر عوامل حضور کمرنگ زنان در چارچوب دولت خوانده می‌شود. آنگونه که مسوولان در ریاست امور زنان می‌گویند محرومیت طولانی مدت زنان در راستای فراگیری علم و دانش، حضور شان در اجتماع و عدم فراگیری مهارت‌های اجتماعی منجر به عقب ماندگی زنان در این ولایت شده است. حلیمه پرستش رییس این اداره می‌گوید دولت مکلف است تا با حفظ جندر، زمینه کار و اشتغال را برای زنان فراهم سازد.

به باور این فعالین، حکومت و وزارت امور زنان در راستای تطبیق راهبردهایش و دفاع از حقوق بانوان طی یک دهه اخیر ناکام بوده است. غور از جمله ولایات کوهستانی و از محروم‌ترین ولایت‌های غربی افغانستان است که همواره، مسوولان محلی و فعالین مدنی و حقوقی از بی مهری حکومت سخت شکایت دارند.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb