برخی از رانندگان مسیر شاهراه هرات-قندهار از نبود نظارت دولت بر دروازه‌های خروجی و ورودی شهر در منطقه میرداوود هرات شکایت دارند. به باور آنان، کم‌توجهی دولت سبب شده که برخی از کارمندان دروازه‌های خروجی و ورودی شهر و حتی نیروهای پولیس از رانندگان پول طلب کنند.

این در حالیست که نیمه‌های شب یکشنبه، عبدالقیوم رحیمی، والی هرات همراه با جمعی از کارمندان اداره‌های مختلف برای بررسی چگونگی اوضاع به دروازه‌ی میرداوود رفته بود. جیلانی فرهاد، سخنگوی دفتر والی هرات می‌گوید که والی هرات به کارمندان دروازه‌های خروجی و ورودی شهر هشدار داد که در صورت تخطی از قانون، به مراجع عدلی و قضایی سپرده خواهند شد.

با این حال، شورای ولایتی هرات با استقبال از عملکرد والی هرات، به این نظر است که باید پیگیری‌های وی برای اصلاحات، دوامدار باشد. غلام حبیب هاشمی، عضو شورای ولایتی هرات تاکید می‌کند که این روند در صورتی موثر است که در کنار تداوم، نهادهای عدلی و قضایی برخورد جدی‌تری روی دست گیرند.

با این حال، دیده شود که این برخوردها چقدر موثر است و آیا می‌تواند واقعا جلو ناامنی، اخاذی و اضافه بار موترهای باربری را بگیرد یا خیر!

https://www.facebook.com/heratpaperfb