عامل پنجاه درصد بی نظمی ترافیکی در شهر هرات موجودیت ترمینال‌های مسافربری ولایات حوزه غرب و ولسوالی‌های نزده گانه هرات در متن شهر است.

اکثر ترمینال های مسافربری ولایت های غور، فراه، بادغیس ، نیمروز و ولسوالی های نزده گانه هرات در متن شهر قرار دارد، آنگونه که غلام سخی حسینی مدیر ترافیک هرات می‌گوید: عامل پنجاه درصد بی نظمی ترافیکی در شهر هرات موجودیت ترمینال‌های مسافربری در سطح شهر است.

کمیسیون انسجام شهری هرات، اخیرا با طرح انتقال ترمینال‌های مسافربری ولایات و ولسوالی‌ها به بیرون از شهر موافقت نموده است. توریالی طاهری معاون شواری ولایتی تاکید دارد، انتقال ترمینال‌ها به خارج از شهر بر علاوه کاهش بی نظمی در کاهش ناامنی نیز اثر گذار خواهد بود.

با این وصف مسوولان محلی هرات از آغاز انتقال موترهای مسافربری در آینده نزدیک به خارج از شهر خبر می‌دهند.

این در حالیست که نمایندگان موترهای مسافربری ولایت‌های حوزه غرب کشور در صورت موافق به انتقال ترمینال‌های مسافربری به خارج از شهراند که ، اداره محلی به شمول موترهای تیز رفتار بس‌های مسافربری را نیز به حاشیه شهر هرات انتقال دهد.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb