ده‌ها تن از بزرگان قومی و دانشجویان در یک گردهمایی در شهر هرات جمع شدند تا صدای صلح‌خواهی خود را بلند کنند. آنان می‌گویند از جنگ خسته‌اند و منتظر آمدن سایه‌ی صلح در کشور هستند. دانشجویان و فعالان مدنی‌ای که صلح را در گرو تفاهم تمامی گروه‌های درگیر در افت و خیزهای افغانستان می‌دانند. غلام سخی رحیمیان، از برگزار کنندگان این گردهمایی می‌گوید که صلح پایدار در گرو تفاهم تمامی جوانب در افغانستان است.

شماری از اشتراک کنندگان برنامه، از طالبان، دولت، و گروه‌های مذاکره کننده با نمایندگان طالبان، خواهان نزدیکی بیشتر هستند. اشتراک کنندگان به این نظرند که دولت و گروه‌های مخالف صلح باید با درنظرداشت منافع ملی تعریف شده، برای دستیابی به صلح تلاش کنند.

در همین حال، شماری از فعالان مدنی در هرات، صلح را کلید حل منازعه‌های دوامدار سال‌های اخیر در کشور می‌دانند. با این حال، به باور آنان جمع شدن همه‌ی گروه‌های مخالف دور یک میز، در پایان کار نتیجه‌ای ندارد.

با این حال، دیده شود که کشتی صلح چه وقت و با کدام شرایط به ساحل امن خواهد رسید.

https://www.facebook.com/heratpaperfb