روز جمعه روند گزینش کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد؛در نهایت ۱۴ تن بعنوان کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی گزینش شدند؛اما در میان آنها هیچ فردی از آدرس هرات و زون غرب کشور به چشم نمی‌خورد.مسله‌ای که انتقاد هراتیان را به همراه داشته است.

برخی اعضای شورای ولایتی هرات هم عدم گزینش نمایندگان زون غرب را در میان کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی پرسش بر انگیز می‌‎دانند.به باور آنان در حالیکه باشندگان هرات در انتخابات‌های ریاست جمهوری،مجلس نمایندگان و شورای ولایتی بیشترین حضور را داشته‌اند،اما گزینش نشدن کمیشنران از آدرس هرات و زون غرب سبب دل سردی مردم از حکومت خواهد شد.

با این همه کنشگران مدنی در هرات نیز حکومت را به نادیده گرفتن ظرفیت‌ها و استعداد باشندگان زون غرب کشور متهم کرده و تاکید می‌کنند؛در جریان سال‌های پسین ظرفیت‌ها و کدرهای متخصص هرات و زون غرب از سوی حکومت مرکزی به حاشیه رانده شده و از آنها در حکومت استفاده نشده است.

این در حالیست که در میان کمیشنران پیشین کمیسیون انتخابات که از سوی رییس جمهور غنی برکنار شدند،معاذ الله دولتی و وسیمه به نمایندگی از زون غرب حضور داشتند؛اما در میان کمیشنران تازه گزینش شده؛هیچ نماینده‌ای از زون غرب به چشم نمی‌خورد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb