شهرداری هرات از مدتی به این سو دچار سیاست زدگی شده و به امورات مربوط به خود نمی‌پردازد.

بیشتر از یک ماه پیش دفتر والی هرات در پی اعتراض شماری از فعالان مدنی برای برکناری شهردار هرات، اعلان کرده بود که برای بررسی چند و چون قضیه با مقام‌های مرکز کشور گفتگو می‌کند. حالا که زمان زیادی از آن وعده گذشته، فعالان مدنی منتظر تصمیم دفتر والی هرات برای رسیدگی به این امر هستند. جواد بیات، از فعالان سیاسی مدنی ، شهردار هرات را به سیاست‌زدگی متهم کرده و تاکید می‌کند که سومدیریت و اهداف شخصی وی، کارکرد شهرداری را زیر سوال برده است.

محمد داوود انوری، شهردار هرات وظیفه‌اش را چیزی نزدیک به پنج ماه قبل آغاز کرده است. طی این مدت، بارها شورای ولایتی، فعالان مدنی و تعداد پرشماری از مردم کارکرد وی را به انتقاد گرفته‌اند. غلام حبیب هاشمی، عضو شورای ولایتی هرات اینگونه در مورد کارکردهای آقای شهردار صحبت می‌کند.

با این حال، دفتر والی هرات از گفتگوها با هیئت اعزامی ارگان‌های محل که برای ارزیابی کارکرد شهرداری به هرات سفر کرده بود، خبر می‌دهد. جیلانی فرهاد، سخنگوی دفتر والی هرات می‌گوید که والی هرات، منتظر تصمیم مرکز کشور برای اجرای احکام قانونی در مورد شهردار این است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb