مشترکان شرکت برق هرات بیشتر از یک میلیارد افغانی به این شرکت بدهکار هستند.مسوولان شرکت برق هشدار می‌دهند؛اگر این پول گردآوری نشود،ممکن است شرکت برق ورشکست شود. امان الله غالب رییس عمومی شرکت برق افغانستان تاکید دارد؛تا یک ماه آینده فهرست بدهکاران افشا می‌شود.

همین چند روز پیش بود که قطع شدن جریان برق وارداتی کشور ایران به هرات؛مشکلات زیادی را برای هراتیان به میان آورد.اکنون  کامران علیزایی رییس شورای ولایتی هرات از کمبود امکانات بخاطر ترمیم دکل‌ها سخت شکایت می‌کند.

عبدالقیوم رحیمی والی هرات نیز در اینجا به انتقاد زیاد مردم از دریافت پول بخاطر تبدیل میترهای قدیمی به میترهای جدید دیجیتال اشاره می‌کند و تاکید دارد؛باید به مردم در این مورد آگاهی دهی شود.

با این همه مسوولان شرکت برق افغانستان تبدیل میترهای قدیمی به میتر های جدید را بخشی از برنامه شرکت برق بخاطر اصلاح و بروز رسانی شبکه برق و پیشگیری از ضایعات عنوان می‌کنند.آنان تاکید دارند که بخاطر از مبارزه با فساد مالی و اداری در این شرکت تلاش کرده‌اند و از مردم می‌خواهند،در این زمینه با آنان همکاری کنند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb