بیش از ۵۷۰ کیلوگرام مواد مخدر نوع تریاک و چرس که در این موتر سراچه به شکل مهاهرانه‌ای جابجا شده بود، از سوی پولیس کندک بزرگراه هرات اسلام قلعه پس از درگیری با قاچاقچیان کشف و ضبط گردیده است. مسوولان در فرماندهی پولیس هرات تاکید دارند، نیروهای امنیتی به گونه جدی با قاچاقچیان مواد مخدر برخورد خواهند کرد.

اعضای شورای ولایتی هرات هر چند از کشف و ضبط این محموله مواد مخدر از سوی پولیس هرات استقبال می کند، اما از افزایش خورده فروشان مواد مخدر در سطح شهر نگران‌اند. آنان از نیروهای امنیتی می‌خواهند تا برای مقابله با فروش آزادانه مواد مخدر در هرات جدیت بیشتری به خرج دهند.

در کنار آن باشندگان هرات، افزایش معتادان به مواد مخدر در این ولایت را زنگ خطری برای آینده جوانان این شهر می‌دانند، به عقیده این باشندگان، اداره محلی هرات وعده می‌دهد اما در قسمت رسیدگی به وضعیت معتادان هیچ توجهی ندارد.

با این همه، بر اساس گزارش‌های فرماندهی پولیس هرات، بازداشت قاچاقچیان مواد مخدر طی هفته‌های اخیر در این ولایت افزایش یافته است، فعالین می‌گویند: اگر جلو فروش موادر مخدر در هرات گرفته شود، میزان معتادان در این ولایت نیز کاهش خواهد یافت.

https://www.facebook.com/heratpaperfb