بر بنیاد آمارهای بیمارستان حوزوی هرات، از زمان آغاز روند اخذ فیس خدماتی درمانی، ماهانه به صورت میانگین بیش از سه میلیون افغانی از نزد مراجعه کنندگان به این مرکز درمانی فیس خدمات صحی گرد آوری می‌شود. به گفته داکتر عارف جلالی سرطبیب بیمارستان هرات، روزانه بین یک تا یک صد و پنجاه هزار افغانی پول خدمات درمانی جمع آوری می‌شود و سپس به حساب اداره مستوفیت هرات واریز می‌گردد.

اما برخی از باشندگان هرات با وصف پرداخت هزینه خدمات درمانی از نحوه خدمات رسانی و رسیدگی به وضعیت بیماران در بیمارستان هرات راضی نیستند، این باشندگان تاکید دارند، مسوولان بیمارستان هرات مکلف‌اند در ازای پولی که از مردم اخذ می‌کنند خدمات معیاری را به برای آنان ارایه کنند.

با این وصف مسوولان بیمارستان هرات تاکید دارند، از زمان شروع روند اخذ فیس خدمات درمانی، نحوه خدمات رسانی بهبود یافته است، به گفته این مسوولان، پول جمع آوری شده از نزد مردم، صرف خریداری، دارو، اوکسیجن و توسعه بیمارستان هرات خواهد شد.

این در حالیست که تا هنوز برخی از اعضای شورای ولایتی هرات اخذ فیس خدمات درمانی توسط بیمارستان دولتی از باشندگان را خلاف قانون دانسته و خواهان لغو این روند هستند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb