با گذشت نزدیک به سه هفته از وعده والی هرات مبنی بر ایجاد کمیته فوری بخاطر رسیدگی به وضعیت معتادان در هرات، هنوز خبر روشنی از آن در دست نیست. دفتر والی هرات می‌گوید که تلاش‌ها برای سر و سامان دادن معتادان جریان دارد اما معضله اعتیاد به این زودی‌ها ریشه کن کردنی نیست. جیلانی فرهاد، سخنگوی دفتر والی هرات می‌گوید که در صورت نبود کمک‌های مردمی، کمیته رسیدگی به وضعیت معتادان با امکانات دولتی، کاری از پیش برده نمی‌تواند.

بنابر گزارش ریاست مبارزه با مواد مخدر هرات، بین ۶۰ تا ۷۰ هزار معتاد کارتن خواب در این ولایت زندگی می‌کنند. این معتادان، به ابتدایی‌ترین امکانات ممکن دسترسی ندارند. در برفباری‌های اخیر، بیمارستان مرکزی هرات از انتقال ۵ جسد آنان به سردخانه این مرکز درمانی خبر داده بود.

در این حال، شورای ولایتی هرات از دولت خواهان توجه جدی به معضله اعتیاد است. مهدی حدید، عضو این شورا می‌گوید که باید برنامه‌های منسجم و منظم برای ترک معتادان روی دست گرفته شود.

این بار اول نیست که مقام‌های دولتی وعده‌ی رسیدگی به معتادان به مواد مخدر را می‌دهند. با این حال، دیده می‌شود که امیدی برای به ثمر رسیدن وعده‌های مقام‌های دولتی هرات نیست.

https://www.facebook.com/heratpaperfb