قرار است  انستیتیوت زعفران هرات به هدف پژوهش بر روی گیاه زعفران و آموزش کاشت آن با هزینه ۵٨ میلیون افغانی از سوی وزرات زراعت کشور ساخته شود؛با معیاری شدن کاشت برداشت زعفران میزان صادرات به کشور های خارجی افزایش می‌یابد؛حالا کشور ترکیه می‌خواهد برای صادرات بیشتر زعفران افغانستان به بازار جهانی،برای این محصول بازار یابی کند.

بیشتر از ٩٠ درصد زعفران کشور در هرات تولید می‌شود؛بر اساس امار موجود امسال در هرات ١۵ تن زعفران برداشت می‌شود؛بخش بزرگی از این ١۵ تن باید به خارج صادر شود؛مقام‌های محلی هرات نیز تاکید دارند؛تمرکز و تلاش انها؛صادرات بیشتر طلای سرخ به بازار جهانی است.

در همین حال  نصیر احمد درانی وزیر زراعت در سفر به هرات از توجه ویژه این وزارت به گیاه زعفران خبر داده و تاکید می‌کند؛ افزایش برداشت گیاه زعفران نشانگر رشد قابل ملاحظه کاشت ان در هرات است و ساخت انستیتیوت زعفران می‌تواند برای معیاری شدن کاشت و برداشت زعفران سودمند باشد.

کشور ترکیه در حالی از امادگی اش برای بازار یابی به گیاه زعفران خبر می‌دهد که بتازگی این کشور تعرفی گمرکی زعفران افغانستان را از ٣٠ درصد به صفر کاهش داده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb