دامنه دادخواهی‌های نامزدان مجلس نمایندگان هرات این بار به خیابان‌ها کشانده شد، اینجا در برابر دفتر مقام ولایت، بر علاوه شماری از نامزدان معترض ده‌ها تن از باشندگان هرات هم برای حقاق حقوق نامزدان ندای برقراری عدالت سردادند، نامزدان معترض کمیسیون های انتخاباتی و حکومت مرکزی را نشانه گرفته و هشدار می‌دهند اگر تا چهل و هشت ساعت دیگر به خواسته‌های شان رسیدگی نشود شاهراه‌های منتهی به ولایت هرات را مسدود خواهند کرد.

باشندگان هم با پلاکارت‌های دست داشته شان حکومت را در امر رسیدگی به خواسته‌های معترضین ناتوان و ضعیف می‌خوانند. این باشدگان می‌گویند: اگر حکومت وحدت ملی و مسولان کمیسیون‌های انتخاباتی به شفافیت در نتایج انتخابات توجه نکنند، در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک نخواهد کرد.

با این وصف فعالین مدنی هرات بی توجهی به اعتراض‌ها و حرکات مدنی نامزدان معترض از سوی حکومت را تاسف بار توصیه می‌کنند.

از جانبی هم مقام ولایت هرات می‌گوید: آنان تلاش دارند تا خواسته‌های نامزدان معترض را با کمیسیون مرکزی انتخابات و سران حکومت به اشتراک بگذارند.

پیش از این نیز نامزدان معترض در هرات با برپایی نشست‌های خبری خواستار رسیدگی به خواسته‌های شان شده بودند، اما به بار آگاهان حکومت به خواسته‌های آن توجه چندانی نکرده است.

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb