پولیس در هرات یک ماین گذار حرفوی گروه طالبان را که یک ماه آموزش ماین سازی را در کویته پاکستان فراه گرفته بود را بازداشت کرده است.

این فرد که از سوی پولیس هرات در یک عملیات ویزه بازداشت شده است در اعترافاتی که پولیس از او می‌گیرد تائید می‌کند که در یک ماه آموزش ماین سازی را در کویته پاکستان فراه گرفته است. او می‌گوید از سوی ملا نبی ولسوال نام نهاد طالبان در ولسوالی پشتون زرغون برای اموزش به منطقه قوس آباد کویته پاکستان انتقال داده شده است.

وزارت داخله در صفحه فیس بوکش نوشته است که این فرد یکی از افراد کلیدی طالبان در ولسوالی پشتون زرغون است و از جمله افراد ماهر در ساخت ماین‌های دستی می باشد.

در اعلامیه منتشر شده پولیس امده است که این فرد پس از آنکه آموزش ماین را فراه گرفته بود از کویته پاکستان به هرات انتقال داده شده بود. در یک خبر دیگر پولیس هرات، از تخریب سه پلچک درمربوطات ولسوالی پشتون زرغون این ولایت جلوگیری کرده است. در اعلامیه امده است که سه حلقه ماین که توسط تروریستان به هدف تخریب سه پلچک در منطقه رباط نهال ولسوالی پشتون زرغون جاسازی شده بود، توسط پولیس کشف و به همکاری نیروهای اردوی ملی خنثی گردید.

https://www.facebook.com/heratpaperfb