فرماندهی پولیس هرات با نشر اطلاعیه از شهروندان خواستار منع تردد موترهای شیشه سیاه در سطح شهر گردیده است. در این اطلاعیه تاکید شده که بدون داشتن مجوز وزارت داخله هیچ کس اجازه گشت و گذار با موتر شیشه دودی را در سطح شهر ندارد.از سویی هم فعالین مدنی هرات می‌گویند: اکثر زورمندان و کارمندان عالی رتبه دولتی در هرات از موترهای شیشه دودی استفاده می‌کنند. به گفته این فعالین پولیس در سال‌های اخیر نتوانسته مانع تردد موترهای شیشه دوی زومندان شود.

اما انچه پرسش برانگیز است، آیا این قانون به صورت یکسان بر همه شهروندان تطبیق خواهد شد؟ باشندگان هرات می‌گویند: در سال‌های اخیر پولیس شیشه‌های موتر شهروندان را شکسته اما با مقام‌های دولتی برخورد نکرده است. این باشندگان خواستار اجرا قوانین به صورت یکسان هستند.

با این حال شورای ولایتی هرات خواستار تداوم این روند هستند، به گفته اعضای شورای ولایتی برنامه‌های از دست در راستای برقراری امنیت در سطح شهر موثر است اما نباید به شکل مقطع‌ای باشد، به باور آنان با مالکان موترهای شیشه دودی باید به صورت یکسان برخورد شود.

در حالی یک بار دیگر پولیس هرات برای پاک کردن شهر از وجود موترهای شیشه سیاه آستین بالا زده است که در ماه اخیر نیز اقداماتی از این دست روی دست گرفته بود، اما به باور آگاهان آن اقدامات برآینده مثبتی را در پی نداشت.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb