آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم

یار در خانه و ما گرد جهان می گردیم

یکی از استدلال‌های مسوولان دولتی در هرات در قسمت عدم انکشاف این ولایت طی سال‌های اخیر همواره  نبود بودجه عنوان شده است، اما اداره شهرداری با داشتن سیصد میلیون افغانی در حساب مالی خویش، نتوانسته در راستای اجرا پروژه‌های انکشافی آن را به مصرف برساند. عبدالرحمن مولوی زاده معاون شورای شهر می‌گوید: این بودجه می‌توانست در زمان معین آن به مصرف برسد اما سهل انگاری و ضعف مدیریت در شهرداری سبب بی سرنوشت این بودجه شده است.

از جانبی هم شورای ولایتی هرات معقتدند است درجریان یک سال اخیر به دلیل ناتوانی مسوولان شهرداری هیچ تغییر قابل ملاحظه در شهر هرات وارد نشده است.

یکی دیگر از چالش موجود محدود بودن صلاحیت‌های مسوولان دولتی در قسمت مصرف بودجه به حساب می‌آید، فعالین مدنی حکومت مرکزی را متهم به تمرکزگرایی می‌کنند، آنان می‌گویند: باید پروژه‌های انکشافی در هر شرایطی اجرا شود.

با این همه محمد یونس احمدی مشاور بخش مطبوعاتی شهرداری هرات می‌پذیرد سیصد میلیون افغانی در حساب این اداره موجود است اما این اداره صلاحیت مصرف این بودجه را ندارد.

عدم آسفالت خیابان ها، اعمار کانال شهری، تکمیل نشدن کار پل و پلچک‌های سطح شهر هرات از عمده‌ترین پروژه‌های است که هم اکنون کار آن متوقف است و در آستانه فصل زمستان شهروندان از این ناحیه ابراز نگرانی می‌کنند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb