ریاست اقتصاد هرات از نبود اصل انکشاف متوازن در اجرای پروژه‌های انکشافی در برخی ولسوالی‌ها نگران است.

محمد یونس رهنورد رییس اداره اقتصاد هرات می‌گوید در تطبیق پروژه های انکشافی در برخی ولسوالی‌های هرات اصل انکشاف متوازن مدنظر گرفته نشده است. به گفته این ریاست، پروژه‌‌های انکشافی در آن عده ولسوالی‌هایی که در مجلس نماینده داشتند، نسبت به ولسوالی‌های که نماینده نداشتند، بیشتر انجام شده است.

از سوی دیگر، اداره محلی هرات می‌گوید اصل انکشاف متوازن در تمام امور مدنظر این اداره است.

مجیب الرحمان فیضی سرپرست دفتر مطبوعاتی والی هرات به رسانه‌ها می‌گوید که پروژه‌های انکشافی در دورترین نقاط شهر انجام شده است.

با این حال کامران علیزایی رییس شورای ولایتی هرات اما به این باور است که نبود امنیت و در مواردی پیگیری برخی وکلای مجلس سبب شده که پروژه‌ها در برخی ولسوالی‌ها بیشتر اجرا شود.

پیش از این گفته شده بود که ۹۹ درصد بودجه انکشافی هرات به ارزش شش میلیارد افغانی به مصرف رسیده است. گفتیست که بودجه انکشافی هرات در سال گشته مالی ۶٫۲ میلیارد افغانی بود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb