رییس و مسوولان ارشد کمیسیون مستقل انتخابات هرات به دادستانی معرفی شده‌اند.

کمیسیون شکایت‌های انتخابات هرات تایبد می‌کند که رییس و کارمندان ارشد کمیسیون مستقل انتخابات هرات،همراه دو کارمند کمیسیون مرکزی انتخابات به اتهام دست داشتن در جرایم انتخاباتی و نیز مشکلات موجود در باز شماری یکهزار صندوق رای به دادستانی معرفی شده‌اند.

هرچند کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی از ارایه جزئیات بیشتر در این مورد خود داری می‌کند؛اما منابع موثق  می‌گویند؛این افراد،به اتهام دست کاری آرای نامزدان،دست کاری فرم‌های نتایج و مفقود شدن شش صندوق رای دهی؛به دادستانی معرفی شده و نام رییس و کارمندان بلند رتبه کمیسیون انتخابات به همواه اتهام‌های شان در این پرونده ذکر شده است.

در همین حال ریاست دادستانی هرات می‌گوید؛تا کنون پرونده این افراد به دادستانی ارسال نشده است؛اما این نهاد در صورت رسیدن پرنده بر اساس قانون به آن رسیدگی خواهد شد.

در این میان احمد شاه قانونی رییس کمیسیون مستقل انتخابات هرات ادعا دارد؛کمیسیون شکایت بدون مدارک مستند و بر اساس فشار نامزدان معترض او را به دادستانی معرفی کرده است.

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb