شورای ولایتی هرات از گردهمایی اعتراضی نامزد معترض پشتیبانی می‌کند. توریالی طاهری معاون این شورا در یک نشست خبری تاکید دارد؛یافته‌های شورای ولایتی نشانگر تقلب‌های گسترده در انتخابات است و کمیسیون‌های انتخاباتی باید به خواست نامزدان معترض بگونه جدی رسیدگی کنند.

باطل شدن آرای بدون بایو متریک،باز شماری مجدد کل آرا،انجام فرایند باز شماری زیر نظر نظاران نامزدان و پیگرد کسانیکه که در تقلب‌ها دست داشته‌اند.عمده ترین خواست‌های نامزدان معترض است؛خواست‌هایی که بگفته نامزدان معترض به آن رسیدگی نشده است.

در این میان امیر محمد مظفر کمیشنر کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی در هرات می‌گوید؛در جریان ۱۵ روز پسین تمامی شکایت‌های درج شده در این نهاد بررسی شده و بزودی نتایج این بررسی‌ها از سوی این کمیسیون اعلام خواهد شد.  این در حالیست که نهادهای ناظر بر انتخابات نیز از بروز تقلب‌های گسترده در انتخابات ۲۸ میزان ابراز نگرانی کرده و باور دارند؛عدم تامین شفافیت در انتخابات ۲۸ میزان سبب بی باور مردم نسبت به روند انتخابات خواهد شد.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb