نیروهای امنیتی کشور در جریان سه ماه گذشته یکصد تن را به اتهام ارتکاب جرایم مختلف از نقاط مختلف شهر و ولسوالی‌های هرات بازداشت کردند. جیلانی فرهاد سخنگوی دفتر والی هرات با ابراز این مطلب می‌گوید بازداشت این افراد رابطه مستقیم با بهبود اوضاع امنیتی این ولایت دارد.

اخیرا گراف آدم‌ربایی‌ها در هرات افزایش را نشان می‌دهد و نسبت به گذشته، سرقت‌های مسلحانه روند رو به صعود را به خود گرفته است. توریالی طاهری نماینده مردم در شورای ولایتی هرات با ابراز این مطلب می‌گوید هنوز ناامنی‌های گسترده‌ای در نقاط مختلف هرات وجود دارد و نیاز است تا عملیات‌های بیشتری برای سرکوب شورشیان، تروریستان و مظنونان به حملات تروریستی راه اندازی شود.

از سوی دیگر، برخی از شهروندان هرات هماهنگ با شورای ولایتی، وضعیت امنیتی هرات را رضایت بخش نمی‌دانند.

در چند ماه گذشته پس از اعتراض شماری از فعالین مدنی مبنی بر افزایش میزان آدم ربایی و سرقت های مسلحانه  در هرات همواره مقام های امنیتی از  بهبود وضعیت امنیتی نسبت به سال های گذشته سخند زدند.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb