توزیع کمک‌های نقدی برای بیجاشدگان در هرات !

برای بیش از ۲۲۲۹ خانواده بیجاشده، بازگشت کننده و نیازمند در هرات دست کم ۴۴۵هزار دالر از سوی کمشنری عالی سازمان ملل متحد توزیع گردید. جاوید نادم رییس اداره مهاجرین هرات هدف از توزیع این کمک‌ها را حل بخشی از چالش‌های بیجاشدگان در فصل زمستان می‌دانند.

در این برنامه برای هر خانواده بیجا شده مبلغ دوصد دالر کمک نقدی توزیع گردید، بیجاشدگانی که از این کمک‌های بهره‌مند شده‌اند علت پناه آوردن شان به هرات را افزایش دامنه خشکسالی و جنگ در ولایات حوزه غرب کشور عنوان می‌کنند، آنان همچنان خواستار توجه بیشتر دولت به چالش‌های شان هستند.

از سویی‌ها گسترش دامنه خشکسالی در بیست و لایت کشور و شعله ورشدن آتش جنگ در غرب افغانستان شهروندان را از نسبت به گذشته آسیب پذیرتر ساخته است. عبدالحمید مبارز حمیدی درسال جاری برنامه تدابیری برای کمک به ۱۹هزار خانواده روی دست گرفته شده است.

از جانبی هم محمد سردار بهادری شورای ولایتی هرات می‌گوید: راه حل اساسی بحران بیجاشدگان در هرات، بازگشت بیجاشدگان به مناطق اصلی شان است.

با این همه آگاهان باور دارند، تا زمانیکه حکومت وحدت می‌تواند فقر و ناامنی را نتواند مهار کند، معضل مهاجرت و آوارگی در کشور از میان برداشته نخواهد شد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb