نگرانی مسوولان محلی ولایت نیمروز از خشکسالی!

خشکسالی در ولایت نیمروز در جریان یک دهه اخیر بی سابقه خوانده می‌شود. مسوولان در ریاست زراعت و مالداری نیمروز با نگرانی از وضعیت موجود می‌گویند از شروع سال تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار راس مواشی از بین رفته و یا در حال تلف شدن است.

نبود آب‌های زراعتی و زیر زمینی، فروش مواشی به ارزانترین قیمت و از بین رفتن کشتزارهای کشاورزان و گیاهان خود رو یکی دیگر از نگرانی‌های مسوولین زراعت در این ولایت خوانده می‌شود. آنگونه محمد اکبر شریفی رییس اداره زراعت، مالداری و آبیاری نیمروز می‌گوید باشنده های ولسوالی‌های کنگ، چخانسور و شهر زرنج بیشتر از همه خسارمند شدند.

این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که خشکسالی در این ولایت باعث آسیب رساندن به کشتزارهای کشاورزان به ویژه کشت‌های للمی، نبود علوفه و تلف شدن هزاران راس مواشی شده است. از طرفی دیگر کاهش بی پیشینه میزان بارندگی در جریان ماه‌های پسین از دیگر نگرانی‌های جدی کشاورزان و مسوولان محلی در این ولایت عنوان می‌شود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb