در پی گلوله باری یک سرباز افغان بر نیروهای خارجی و افغان در هرات  یک سرباز ارتش زخم برداشته است.

مقام‌های محلی هرات می‌گویند؛این رویداد چاشت روز چهار شنبه هنگامی رخ داده که شماری از نیروها و مشاوران خارجی در مقر فرماندهی نیروهای مرزی ارتش حضور داشته‌اند. جنرال نورالله قادری فرمانده ارتش ملی در زون غرب کشور تایید می‌کند؛فرد حمله کننده پس از گلوله باری بر نیروهای امنیتی افغانستان و نیروهای خارجی،کشته شده است.

هرچند مقام‌های امنیتی از ارایه جزییات بیشتر در پیوند به این رویداد خودداری می‌کنند؛اما جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می‌گوید؛زمانیکه نیروهای ایتالیایی و مشاوران خارجی در داخل فرماندهی نیروهای مرزی ارتش در حال بیرون شدن از موترهای شان بوده اند؛یک سرباز افغان بر آنها گلوله باری کرده؛اما به نیروها و مشاوران خارجی آسیبی نرسیده و تنها یک سرباز دیگر افغان زخم برداشته است.

با این همه منابع امنیتی موثق که از افشای نام شان خودداری می‌کنند؛ می‌گویند فرد حمله کننده دو راکت را به سوی نیروهای خارجی و افغان شلیک کرده؛اما شلیک او خطا رفته و به نیروهای افغان و خارجی برخورد نکرده است. آگاهان امور افزایش شمار حملات میان خودی را نگران کننده می‌دانند.

این حمله در حالی رخ می‌دهد که یکماه پیش نیز در یک حمله مشابح دیگر در پی شلیک یک سرباز کوماندوی ارتش افغانستان،بر نیروهای خارجی در فرودگاه نظامی شیندند هرات؛ یک سرباز خارجی کشته شده و دو تن دیگر زخم برداشتند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb