یافته‌های کمیسیون رسیدگی به شکایت های نشان می‌دهد؛برخی نامزد بگونه گسترده در انتخابات مجلس نمایندگان تقلب کرده‌اند؛شماری از کنشگران مدنی خواهان افشای نام نامزدان متقلب هستند. برخی اعضای شورای ولایتی نیز تاکید دارند؛برخورد مصلحتی با نامزدان متقلب باعث بی باوری مردم نسبت به روند انتخابات شده و سبب می‌شود؛شمار کمی از مردم در انتخابات‌های پیشرو سهم بگیرند.

با این همه نهادهای ناظر بر انتخابات هم از بروز تقلب‌های گسترده در انتخابات مجلس نمایندگان ابراز نگرانی کرده و باور دارند؛نبود ناظران مسلکی کار جدا سازی آرای خیالی از رای پاک را دشوار کرده است.

در این میان فرشته محب رییس کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید؛یافته‌های آن نشان می‌دهد در انتخابات ۲۸ میزان برخی نامزدان بگونه گسترده تقلب کرده‌اند؛اما کمیسیون از افشای نام نامزدان متقلب خودداری کرده و نهادهای عدلی و قضایی مسوول رسیدگی به پرونده آنان می‌داند.

یافته‌های کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی هرات از بررسی چندین صندوق رای دهی نشان می‌دهد؛دست کم شش نامزد که نام دو تن شان در فهرست برندگان نتایج ابتدایی و چهار تن دیگر در میان نامزدان دارای آرای بلند می‌باشد؛بگونه گسترده دست به تقلب زده‌اند.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb