محصولات زارعتی باید مطابق به تقاضای بازار در هرات تولید شود.

شماری از بازرگان، کشاورزان و مسوولان ریاست زراعت اینجا گرد آمدند و با ایجاد کمیته ای در سدد جستجوی راهکارهای مناسب برای تولیدات منظم کشاورزان در این ولایت هستند. خلیل احمد یارمند آمر اجرایی اتاق تجارت هرات می‌گوید در سال‌های اخیر کشاورزان هرات مطابق به نیاز مندی بازار محصولات‌شان را به بازار عرضه نمی‌کردند، به گفته وی اکنون با ایجاد این کمیته عرضه محصولات کشاورزی مطابق به تقاضا هماهنگ خواهد شد.

از سویی هم کشاورزان هرات می‌گویند: در سال‌های پسین محصولات آنان به بهای ناچیز به فروش رسیده است، این کشاورزان از ایجاد این کمیته استقبال می‌کنند، به گفته آنان دولت باید برای رشد محصولات کشاورزی سردخانه برای کشاورزان ایجاد کند و به گونه همه جانبه از آنان پشتبانی نماید.

مسوولان ریاست زراعت هرات این طرح را برای پیش گیری از خساره‌مند شدن کشاورزان و رشد زراعت موثر می‌دانند، به گفته این مسوولان حکومت از کشاوزان حمایت می‌کند و برای صادرات محصولات آنان به همکاری اتاق تجارت زمینه سازی خواهند کرد.

این در حالیست که هرات در زمره ولایات زارعتی کشور به حساب می‌آید و در آن اقلام مهم صادراتی کشور به شمول زعفران تولید می‌شود، اما آگاهان باور دارند دولت در زمینه ایجاد تسهیلات برای کشارزان این ولایت در سال پسین موفق نبوده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb