بر اساس اطلاعات ارایه شده از سوی شهرداری هرات؛ این نهاد در سال جاری مالی بیش از سیصد میلیون افغانی از دروازه‌های ورودی شهر عواید گردآوری کرده است. حامد جازم آمر عواید و محاسبه شهرداری هرات می‌گوید بر اساس تصمیم دولت افغانستان مسوولیت جمع آوری عواید از دروازه‌های ورودی به اداره گمرک تعلق گرفته است.

بر این اساس شهرداری هرات  در سال ۱۳۹۴ خورشیدی ۸۶ میلیون افغانی،سال ۹۵  – ۱۱۱ میلیون سال ۹۶ – ۱۹۰ میلیون و در نهایت در سال مالی ۱۳۹۷ خورشیدی ۳۳۰ میلیون افغانی از دروزاه‌های ورودی شهر عواید گردآوری کرده است.با این حال اعضای شورای مشورتی شهرداری می‌گویند بر اساس طرح جدید؛قرار است عواید دروازه‌های ورودی شهر هرات به کابل فرستاده شود و سپس میان ۳۴ ولایت تقسیم شود.

با این همه مقام‌های محلی هرات می‌گویند؛پول گردآوری شده از دروازه‌های ورودی شهر؛پس از انتقال به مرکز کشور دوباره به هرات انتقال یافته در شهرداری هرات مصرف خواهد شد.

چهار دروازه ورودی و خروجی شهر یکی از منابع مهم گردآوری عواید برای شهرداری هرات به حساب می‌آید؛اکنون این نگرانی وجود که با گرفته شدن صلاحیت گردآوری عواید دروازه‌های شهر؛شهرداری هرات نتواند در سال جدید پروژه‌های توسعه‌ای به دلیل نداشتن بوجه اجرایی کند.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb