نشستی به هدف رسیدگی به چالش فرا را خبرنگاران در پیوند به دسترسی به اطلاعات از سوی خانه خبرنگار با همکاری دفتر یونما با حضور مقام‌های محلی و خبرنگاران در هرات برگزار گردید، عدم دسترسی به اطلاعات و آگاهی از این قانون موضوعات محوری این نشست را تشکیل می‌داد، شماری از خبرنگاران با انتقاد از برخی از اداره‌های دولتی می‌گویند: تا هنوز شماری از مسوولان محلی شناخت کافی با قانون حق دسترسی به  اطلاعات ندارد و از همین حاضر نیستند تا معلومات را در اختیار خبرنگاران قرار دهند.

از سویی هم مسوولان نهادهای حامی خبرنگاران در هرات می‌گویند: دولت باید روحیه همکاری مناسبی در قسمت ارایه اطلاعات با رسانه‌ها داشته باشد، به باور عمرنصیر مجددی رییس خانه خبرنگار افغانستان، نقض قانون حق دسترسی به اطلاعات و عدم ارایه معلومات از سوی برخی مسوولان به معنای عدم باورمندی مسوولان به آزادی بیان است.

از منظر دیگر مسوولان محلی هرات تعهد می‌سپارند که مسوولان اداره‌های دولتی مکلف به همکاری با رسانه‌ها به ویژه ارایه اطلاعات به خبرنگاران هستند. به گفته مونسه حسن زاده معاون مقام ولایت هرات مسوولانی که حاضر ارایه اطلاعات به رسانه نیستند مطابق قانون به دادستانی معروفی خواهند شد.

این نشست از سوی خانه خبرنگار به همکاری دفتر یونما در حالی برپا گردید است که از چندی بدین سو دوره‌های آموزشی برای خبرنگاران در حوزه حق دسترسی به اطلاعات از سوی این نهاد حامی رسانه راه اندازی شده بود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb