برخی کارمندان دولتی در زمان اداری مشغول کارهای شخصی و یا هم سرگرمی هستند. بتازگی نشر تصاویر برخی کارمندان حکومت که در حال قطعه بازی هستند؛واکنش‌های زیادی را در صفحات اجتماعی به همراه داشته است. در این تصاویر دیده می‌شود؛ برخی کارمندان حکومت در زمان رسمیات سرگرم قطعه بازی هستند.باشندگان هرات از کم کاری برخی از کازمندان حکومتی به شدت انتقاد می‌کنند.

از سویی هم شورای ولایتی هرات می‌گوید؛شماری از کارمندان حکومت در زمان رسمیات سرگرم کارهای شخصی شان هستند؛و دیر آمدن کارمندان و حتی مسوولان ارشد حکومت؛به یک عرف در هرات تبدیل شده است. در همین حال آگاهان امور حقوقی تاکید دارند؛دیر آمدن و انجام کارهای شخصی در زمان رسمیات از جمله موارد فساد اداری بشمار می‌رود؛ و کارمندانی که مرتکب این اعمال می‌شوند؛باید مجازات شوند.

با این همه محی الدین نوری سرپرست ولایت هرات تاکید دارد؛پروند کارمندانی که در زمان رسمیات سرگرم قطعه بازی بوده‌اند؛بصورت جدی پیگیری شده و این کارمندان از وظایف شان تبدیل خواهند شد. این در حالی است که باشندگان هرات همواره از کم کاری برخی مسوولان حکومتی انتقاد کرده و می‌گویند؛کم کاری کارمندان سبب ایجاد مشکلات فراوان برای آنان شده است.

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb