نگرانی ولسوال شنیدند از افزایش تحرکات مخالفان دولت در این ولسوالی

حکمت الله حکمت ولسوال شنیدند هرات می‌گوید طالبان به هدف تامین مخارج فعالیت های شان از مردم این ولسوالی به زور حشر و زکات اخذ میکنند.

به گفته ولسوال شیندند، اکثر حملات طالبان در ولایت هرات از ساحه زیرکوه این ولسوالی سازماندهی میشود ولی حکومت مرکزی و مقام های محلی هیچ توجهی به تامین امنیت باشندگان این ولسوالی ناامن هرات ندارند.

از جانبی هم شورای ولایتی هرات تاکید می ورزند، ولسوالی شنیدند و ولسوالی های تازه تاسیس آن باید به ولایت مبدل شود، به گفته آنان بی توجهی سران حکومت باعث افزایش تلفات نظامیان و غیر نظامی در این ولسوالی شده است.

از جانبی هم باشندگان هرات تلفات باشندگان در شیندند را محکومت نموده و از مسوولان حکومت محلی و مرکزی خواستار توجه به وضعیت این ولسوالی هستند.

اما مسوولان محلی هرات وضعیت  این ولسوالی را در ماه های اخیر قناعت بخش خوانده و از آغاز حملات هواپیماهای بدون سرنشین بر مواضع طالبان سخن میزنند.

این در حالیست که تا هنوز از سرنوشت بیست تن از سربازان اسیر شده به دست طالبان شیندند تا هنوز خبری در دست نیست.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb