فعالان مدنی هرات لت و کوب یک باشنده این شهر را از سوی محافظان رییس جمهوری بشدت نکوهش میکنند،شماری از اشتراک مراسم گشایش راه لاجورد نیز از برخورد زشت و توهین آمیز محافظان رییس جمهوری با بزرگان هرات سخت انتقاد میکنند.

قضیه از اینجا آغاز میشود؛پس از پایان سخنرانی رییس جمهوری غنی،یکی از اشتراک کنندگان مراسم گشایش راه لاجورد،تلاش میکند خود را به رییس جمهوری برساند؛اما محافظان رییس جمهوری مانع آن میشوند؛رییس جمهوری یکی از محافظان ارشد خود را به سیلی میزند  و به صبحت های این جوان گوش میدهد.اما پس از پایان مراسم؛این فرد بشت توسط محافظان رییس جمهوری لت و کوب میشود.

شماری از اشتراک کنندگان این مراسم نیز تاکید دارند؛محافظان رییس جمهوری با اشتراک کنندگان مراسم و بزرگان هرات برخورد بسیار زشت و نا مناسب داشته و حتی آنها را توهین کرده اند.

خبرنگاران و فعالان رسانه ای نیز که برای پوشش این مراسم حضور یافته بودند؛از برخورد نا مناسب و حتی توهین محافظان ویژه رییس جمهوری شکایت دارند.

در همین حال نهاد های پشتیبانی خبرنگاران تاکید دارند؛محافظان رییس جمهوری در تمامی سفرهای او به هرات؛با کار گرفتن از زور،مانع کار خبرنگاران شده اند.

لت و کوب این فرد از سوی محافظان رییس جمهوری واکنش تند بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی را نیز در پی داشته و کاربران شبکه های اجتماعی با نکوهش این اقدام محافظان رییس جمهوری،خواهان پیگیری آن هستند.

 

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb